Med ledande system inom ConstructionTech tillverkar och utvecklar vi konceptbostäder som inte kompromissar med vare sig design eller kvalitet.

Rehouse projekt färdigställs på månader i stället för år

Vi vill kunna erbjuda moderna bostäder med god arkitektur och hög standard till en hyra som många har råd med. För att skapa det bästa bostäderna så finns våra framtagna koncepthus i olika variationer, vilket gör att vi bättre kan möta de lokala behoven och förutsättningarna på platsen

Rehouse är en del av SIBS Group och arbetar därigenom i en framstående industrialiserad process med produktion i SIBS egna fabriker. Genom den innovativa tekniken ihop med den effektiva processen styr vi hela kedjan från idé till långsiktig förvaltning. Det gör att vi kan korta tiderna redan i tidiga skeden vilket skapar kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga bostäder.

Vi har som ambition att våra hus ska vara inflyttningsklara 8-10 månader efter godkänt bygglov.

Ett Rehouse ska aldrig behöva rivas
Byggs Rehouse på tillfälligt bygglov kan vi flytta husen med alla dess byggdelar till en ny plats och skapa ett nytt bostadsprojekt. Om detaljplanen under tiden har ändrats så att den tillåter permanenta bostäder finns alltid möjligheten att låta huset stå kvar. Rehouse uppfyller alla krav som ställs på permanent byggande.

Se filmen om vårt projekt Niwa

Se filmen om vårt projekt Niwa i Helsingborg. Sveriges första flyttbara flerbostadshus på tillfälligt bygglov. I filmen berättar bland annat projektledare Dennis Kerkhof från Helsingborgs stad om hur projektet blev till. Projektchef för H22, Soraya Axelsson berättar om varför detta är för städer världen över, inte bara för Helsingborg.

Läs mer om projektet här

Förändrar morgondagens byggindustri

Rehouse är en del av SIBS-Group. SIBS långsiktiga mål är att driva utvecklingen av morgondagens byggindustri där byggprojekt kostar mindre, tar kortare tid och är mer förutsägbara.

Sibs vision är att förändra branschen genom att optimera alla aspekter av byggnadsdesign, produktion, konstruktion och förvaltning samtidigt som fokus på cirkularitet och designflexibilitet bibehålls.

Besök SIBS.

Ett hållbart boende

  • Långsiktig hållbarhet Strategin är att aldrig sälja några projekt, ett starkt incitament att alltid bygga bostäder av mycket hög kvalitet. Själva byggandet är bara början på vårt engagemang i en fastighet och eftersom våra bostäder ska bestå i generationer ligger fokus på hållbarhetsfrågorna – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
  • Miljövänlig och energisnåla byggnader Våra hus överträffar rejält energikraven enligt svensk byggstandard. Vi klarar av både av att erbjuda prisvärda boenden och hålla en hög miljöprofil (genomsnittlig beräknad energiprestanda iSIBS fastighetsportfölj är 26 kWh/m2). Solceller, bergvärme, vattenburen golvvärme, snålspolande kranar och individuell mätning är exempel på ett helhetstänk som gör våra hus hållbara i drift.
  • Genomförandeförmåga Vi äger själva hela processen, från projektidé och projektering till egen produktion och långsiktig förvaltning. Det gör oss till en uppskattad samarbetspartner som håller vad vi lovar.
  • Effektiv byggprocess Byggprocessen är särskilt utvecklad för att vara effektiv, cirkulär och hållbar samtidigt som stor vikt läggs vid gestaltningen. Våra korta byggtider gör att vi klarar en tidplan på 8-12 månader från startbesked till inflytt.

FAQ

Bygger ni hyres- eller bostadsrätter?

Rehouse bygger enbart hyresrätter.

Hur lång tid tar det från byggstart till inflytt?

Max 10 månader.

Behövs det en färdig detaljplan för att ni ska kunna bygga?

För permanenta bostäder krävs en detaljplan. Då husen kan demonteras och flyttas kan vi även bygga på tillfälliga bygglov, då behövs ingen detaljplan.

Bygger ni bara på tidsbegränsade bygglov?

Vi utvecklar högkvalitativa bostäder som ska kunna stå i över 100 år. Bostäderna byggs normalt som permanenta bostäder men eftersom vi kan demontera och flytta våra hus så finns möjligheten att även kunna erbjuda bostäder snabbt på tillfälligt bygglov.

Har ni någon minsta projektstorlek?

I normalfallet bygger vi helst minst 100 lägenheter i varje projekt, denna siffra kan dock justeras utifrån byggplatsens läge eller synergieffekter med andra Rehouse-projekt.